Të nderuar shikues,
RTSH po përpiqet të rritë çdo ditë gamën e produkteve që përcjell tek ju.
Në kuadrin e dixhitalizimit ai po transmeton në livestream
disa kanale të rinj, RTSH 1 HD, RTSH 2 HD, RTSH 3 HD,
RTSH Sport, RTSH Film dhe RTSH Shqip.
Ju urojmë shikim të këndshëm!

RTSH 1 HD RTSH 2 HD RTSH 3 HD RTSH sport RTSH Film RTSH Shqip TV KORCA