RTSH Organigrama

Struktura Organizative e RTSH është miratuar në vitin 2022 me vendim e Këshillit Drejtues Nr.09, Datë.15.03.2022.

Më poshtë mund të gjeni të detajuar mënyrën e Organizimit dhe funksionimit të Burimeve Njerëzore në RTSH.