Njoftim për vende vakante pune

Orkestra Simfonike e RTSH shpall vende vakante pune

Njoftim për vende vakante

    1. Zëvendësdrejtor të Përgjithshëm
    2. Drejtues në Njësinë e Programeve
    3. Drejtues në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve
    4. Drejtues në Njësinë e Teknikës.

Njoftim për vend vakant

Drejtues në Departamentin e Prodhimit

Njoftim për shprehje interesi

  1. Prezantues
  2. Autor programi