KRYEFAQJA » Radio Tirana » Si Gjithë Të Tjerët

Si Gjithë Të Tjerët

Rreth emisionit

Emision dedikuar minoriteteve dhe pakicave, për moshat 18 +)

E mërkurë, ora 10:05-10:30 

Të investigojë e informojë për të jetuarit, shkollimin, punësimin e të rinjve të minoriteteve, si të drejta të çdo personi për barazi përpara ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji, mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminim, pavarësisht përkatësisë në një pakicë.

  • Të ofrojë arritje si pjesë e integrimit dhe shembuj për t’u ndjekur;
  • Të motivojë të qenurit pjesë e së tërës dhe të konsideruarit si gjithë të tjerët, larg përbuzjes, diskriminimit, apo harresës për këtë pjesë të popullsisë.
  • Të pasqyrojë sa të integruar janë në jetën sociale të rinjtë e minoriteteve.
  • Cilat janë nevojat, të drejtat e ëndrrat e tyre.
  • Mundësitë e barabarta.

Emisioni realizohet nga përfaqësues të tyre, duke mos perjashuar edhe minutazh në gjuhën e minoriteteve.

Kthehu Pas
Sicred