KRYEFAQJA » LAJME » Studimi për financimet në arsim
Studimi për financimet në arsim

Studimi për financimet në arsim

Financimet në arsimin paraunivesitar në vendin tonë në 10 vitet e fundit janë më të ulëta krahasuar me gjithë vendet e Evropës. Të dhënat e studimit të fundit të kryer në këtë sektor tregojnë se investimet në arsim në Shqipëri zënë 2.2 % të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që në Europë ato zënë 5.1 %. Studimi evidenton se gjatë tre viteve të fundit kanë munguar investimet e huaja në vend dhe kjo për shkak politikave jo efikase të Ministrisë së Arsimit. Nga të dhënat e studimit rezulton se numri i nxënësve në shkollat rurale është zvogëluar së tepërmi, duke krijuar një diferencë të theksuar ndërmjet numrit mesatar të nxënësve për mësues në zonat rurale dhe urbane, si pasojë e ndarjes së pabarabarta ta vendndodhjes sa masuesve na Shqipëri.

Sicred