KRYEFAQJA » LAJME » Shpallet kompania që do mirëmbaje tunelin e Kalimashit

Shpallet kompania që do mirëmbaje tunelin e Kalimashit

Mirëmbajtja dhe menaxhimi i pajisjeve dhe sistemeve të Tunelit të Kalimashit do të jenë tashmë përgjegjsi e firmës 4 A-M shpk . Kjo kompani ishte ofertuesja e vetme që iu përgjigj kërkesës së Autoritetit Rrugor Shqiptar. Sipas publikimit në buletinin e Agjensisë së Prokurimit Publik vlera e kësaj mirëmbajtje për vitin 2016 është 164.5 milionë lekë. Ndërkohë  ARRSH ka konfirmuar që në rast se zgjidhet ngërçi i krijuar me shpalljen e fituesit të mirëmbajtjes së rrugës Durrës-Kukës, kontrata për mirëmbajetjen e tunelin do të anullohet për të mos u krijuar kosto e dyfishtë. Por ngërçi për të gjithë Rrugën e Kombit u krijua që nga data 6 shtator kur Komisoni i Prokurimit Publik i ka dhënë të drejtë ankimimit të shoqërive Catilist, Salillari dhe Kastrati të cilët në 1 gusht ankimuan vendimin e komision të shqyrtimit të ofertave të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës për vendim të padrejtë në shpalljen e fituesit të gares për konçensionin e mirëmbajtjes së autostradës Milot – Morinë. Vetë ministria e transportit ka ankimuar këtë vendim i cili aktualisht është akoma në proçes shqyrtimi.

Sicred