KRYEFAQJA » LAJME » Sarajevë: Forumi i 6-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile
Sarajevë: Forumi i 6-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile

Sarajevë: Forumi i 6-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile

Forumi i 6-të i Shoqërisë Civile i Ballkanit Perëndimor, organizuar nga Komiteti Europian Ekonomik dhe Social (KESE) në bashkëpunim me Këshillin Rajonal të Bashkëpunimit (KBR), u hap sot në Sarajevë.
“Ekonomitë e fuqishme dhe të suksesshme kërkojnë shoqëri civile të forta dhe të gjalla. Shoqëria civile duhet të ketë zërin e tyre për reformimin dhe zhvillimin e shoqërive tona “, tha në hapjen e Forumit Sekretari i Përgjithshëm i KBR, Goran Svilanoviç.
“Shumë fakte tregojnë se roli i shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor akoma është nënvlerësuar. Megjithatë, të gjithë përfitojnë nga një shoqëri civile e fuqizuar, proaktive dhe të pavarur. Në këtë kontekst, unë jam i lumtur të dëshmoj se Forumi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor u bë një platformë relevante pune, duke lehtësuar dialogun ndër-rajonal civil dhe social, duke kontribuar kështu në procesin e integrimit në BE të Ballkanit Perëndimor ” tha ai.
zoti Svilanoviç tha se “në mbështetje të përpjekjeve të pranimit në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor, KBR do të vazhdojë të nxisë një dialog të hapur, transparent dhe të rregullt me ​​shoqërinë civile, duke nxitur kështu pjesëmarrjen e qytetarëve në krijimin e politikave publike”.
Georges Dassis, presidenti i KESE thoshte se integrimi në BE nuk nënkupton të bëhet pjesë e organizimit ekonomik, por të marrë pjesë në një trup të bazuar në solidaritet, duke garantuar të gjitha llojet e lirive – liria e shprehjes, lëvizjes, fjalës etj.
“Sa më i fortë të jenë shoqëritë civile, brenda dhe jashtë Evropës, aq më të forta janë institucionet demokratike. E njëjta vlen edhe për Ballkanin Perëndimor”, theksoi Olaf Deussen,
Temat kryesore në agjendën e edicionit të 6-të të Forumit të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor janë roli i organizatave të shoqërisë civile në promovimin e rritjes së qëndrueshme dhe punësimit, migrimit në Ballkanin Perëndimor, lirisë së shprehjes dhe mediave, si dhe të drejtat dhe fuqizimin e grave .
Pjesëmarrësit pritet të pajtohen dhe të miratojnë një deklaratë përfundimtare me rekomandimet e organizatave të shoqërisë civile që trajtojnë temat e diskutuara në Forum.
Në Forum marrin pjesë mbi 100 pjesëmarrës të përfaqësuesve të shoqërisë civile nga BE dhe Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE, organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të rajonit.
Mundësia për shoqërinë civile për të kontribuar në procesin e Berlinit u hap në Forumin e Shoqërisë Civile në Vjenë (2015), ku KBR u angazhua në organizimin e forumit – një nismë e cila vazhdoi të zhvillohej dhe u bë pjesë integrale e Procesi i Berlinit. Sot organizatat e shoqërisë civile nga rajoni janë të përfaqësuara në proces, duke pasur mundësinë të kontribuojnë drejtpërdrejt dhe të bashkëpunojnë me qeveritë përkatëse në përgatitjen e rekomandimeve.

Sicred