KRYEFAQJA » LAJME » Sa do të rriten pagat minimale?

Sa do të rriten pagat minimale?

Nga 1 marsi i vitit të ardhshëm një pastrues apo korrier në administratën publike do të marrë 8 mijë leke të reja rritje page. E thënë ndryshe, paga bruto e muajit Mars për këto dy kategori punonjësish mbështetës do të shkoje nga 22.000 mijë lekë të reja në 37.500 lekë të reja. “Përfituesit janë të gjithë përfituesit buxhetor të rritjes së pagave kush më shumë e kush më pak. Por ata çka përfitojnë më shumë janë rritja e pagës bazë minimale e cila rritet me 36.3%, janë të gjithë punonjësit mbështetësit në fakt që e bëjnë të funksionoje administratën publike” thotë për RTSH Gelardina Prodani sekretare e Ministrisë së Financave.

Pas pastruesve dhe korrierëve, rojet e administratës janë punonjësit e tjerë që përfitojnë një shtesë page prej 7.838 lekë të reja për pozicion. Po ashtu punëtorët dhe nënpunësit e informacionit llogaritet të përfitojnë në mars një pagë bruto prej 40.938 lekësh të reja nga 25.000 lekë të reja që marrin aktualisht. Por sa do të rritet paga për kategorinë e punonjësve të nivelit të lartë?  “ Trupi i nivelit të lartë të administratës publike pritet të rritet me 10 përqind, rritet me 9 përqind niveli i mesëm drejtues dhe me 7 përqind niveli i specialistëve” tha zonja Prodani.

Në total rritja e pagës baze minimale llogaritet të prekë 6900 punonjës të administratës publike dhe fondi i nevojshëm nga kjo rritje është rreth 1 miliardë lekë.

Paga minimale(shtet)                                                                                                (Ishte)           (Bëhet)

Pastrues, Korrier                                                                                                         22.000           37.500

Roje                                                                                                                                23.750            39.484

Punëtor/Nënpunës informacioni                                                                             25.000           40.938

Shofer/Magazinier/Daktilografist                                                                            25.650            41.681

Përgjegjës oficine e transporti/Operatori i terminaleve/ Llogaritar                  26.800           42.880

Përgj.administrate/Arkivist protokoll                                                                       28.900          45.518

Arivist/Protokollist                                                                                                        30.500           47.275

Përgjegjës                                                                                                                         33.600           50.820

Shef sektori/Përgjegjës zyre                                                                                         36.500           54.294

Përgjegjës                                                                                                                          38.000          55.100

                                                                                                                                                             Lekë/muaj.

Sicred