KRYEFAQJA » LAJME » Ekonomi » Rriten kontributet, por defiçiti në buxhet është ende i lartë

Rriten kontributet, por defiçiti në buxhet është ende i lartë

Pas miratimit në mbledhjen e fundit të qeverisë dhe botimit në fletoren zyrtare, është bërë efektive rritja e pagës minimale për punëmarrësit privatë. Kjo rritje prek në mënyrë të ndjeshme edhe punëdhënësit për shkak të skemës aktuale të pagimit të detyrimeve shoqërore dhe shëndetësore. Radio Televizioni Shqiptar ka bërë një llogaritje të plotë sa i përket rritjes së detyrimeve për të vetëpunësuarit, por edhe për të punësuarit në sektorin privat. Tabela tregon llogaritjen e kontributeve me pagen e re minimale për të vetëpunësuarit, çdo njeri prej të cilëve duhet të paguajë duke filluar nga data 1 maj 2017, me 596 lekë më shumë në muaj.

Tabelë në vijim tregon llogaritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësorë si për punëdhënësin, ashtu edhe për punëmarrësin.

Vini re ndryshimet që pëson paga bruto për efekt të pagës minimale! Një i punësuar me pagë në kufirin e sipërm të pagimit të kontributeve, pra me pagë rreth 105 mijë lekë do të paguajë tashmë mbi 15 mije lëkë sigurime shoqëore dhe shëndetësore, ndërsa paguante më parë 124 mijë lekë. Një punëmarrës, pra një sipërmarrës, do të paguajë tani mbi 20 mijë lekë, nga rreth 17 mijë lekë që paguante për çdo të punësuar. Ndërsa në tabelën në vijim pasqyrohet numri i përgjithshëm i të punësuarëve sipas nivelit të pagave.

Nuk kemi llogaritur të ardhurat e përfituara për efekt të kontributeve për të gjitha kategoritë e pagave, por vetëm për pagat nën 30 mijë lekë dhe për pagat deri në 100 mijë lekë. Vihet re se efektet në buxhet, por edhe në xhepin e sipërmarrësve janë të ndjeshme. Por pavarësisht kësaj politike të rritjes së pagës minimale, Ministria e Financave, ende nuk ka arritur të balancojë të ardhurat nga kontributet që për këtë vit planifikohen në rreth 69 miliardë lekë, me shpenzimet për pensionet që kërkojnë jo më pak se 114 miliardë lekë. Duhet pranuar ndërkohë që Shqipëria vijon të jetë në një nivel mjaft të ulët të pagës minimale në raport me shtetet e rajonit. Tabela e vërteton këtë.

Sicred