KRYEFAQJA » LAJME » Qeveritë marrin borxh për të paguar borxhin

Qeveritë marrin borxh për të paguar borxhin

Debati publik lidhur me rritjen ose jo të pensioneve, të pagave apo shpërblimeve të tjera për punonjësit buxhetorë e jobuxhetorë sjell në vëmendje shifrat historike zyrtare të borxhit publik. Kjo që shikoni është tabela e borxhit të ri publik të marrë nga qeveritë nga viti 2004 deri në vitin aktual.

Sikurse shihet, me përjashtim të vitit 2004, në të gjithë vitet e tjera borxhi i ri publik i qeverive nuk i mbulon asnjëherë detyrimet që llogariten si interesat e borxhit të vjetër plus defiçitin e fondit të pensioneve. Vini re nga tabela se si ka ndryshuar në rritje fondi i pensioneve, i cli gllabëron një pjesë të madhe të parave publike. Vetëm për vitin 2017, qeverisë i duhet të paguajë 114 miliardë lekë nga 69 miliardë që planifikohet të mbledhë nga kontributet.

A do të ulet borxhi publik? Sipas parashikimeve afatgjata borxhi do të sillet sipas kësaj trajektoreje. Por trajektorja e uljes së borxhit është e varur nga zhvillimet e rritjes ekonomike, pra do të ndikohet edhe nga të gjithë faktorët (të brendshëm e të jashtëm) që ndikojnë rritjen ekonomike. Nëse rritja ekonomike rezulton jo në nivelin e pritshëm, edhe ulja e nivelit të borxhit (në raport me PBB) do të duhet bëhet në mënyrë më të moderuar, për të mos ndikuar negativisht në zhvillimin e vendit.

Nën këtë analizë duhet të shihen edhe premtimet elektorale për rritjen e pagave, pensioneve dhe shpërblimeve për kategori të caktuara punonjësish.

Sicred