KRYEFAQJA » LAJME » Projekti për komunitetin Rom
Projekti për komunitetin Rom

Projekti për komunitetin Rom

Shqipëria është bërë pjesë e projektit rajonal për fuqizimin e komunitetit rom në nivel vendor duke u përfaqësuar me 7 bashki . Projekti synon fuqizimin e angazhimit politik dhe ofrimin e mbështetjes kundrejt zhvillimit vendor përmes ngritjes së kapaciteteve të autoriteteve vendore dhe pjesëmarrjes efektive të qytetarëve Rom në planet dhe projektet vendore. “ Promovimi i qeverisjes së “Mirë dhe Fuqizimit të Komunitetit Rom në Nivel Vendor” është një program i përbashkët mes Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës .

Sicred