KRYEFAQJA » LAJME » Kulturë » Përmbyllen gërmimet e misionit të 12 në Adrianopol
Adrianopol, germime, gjirokaster, shqiptaro-italian

Përmbyllen gërmimet e misionit të 12 në Adrianopol

Gërmimet e misionit të 12 në Adrianopol dhe luginën e Drinos përmbyllen me një prezantim të kësaj guide në tre gjuhë, anglisht italisht dhe shqip ku janë paraqitur të gjitha zbulimet.

Objektivi i kërkimeve gjatë këtij viti ka qënë plotësimi ndërhyrjeve me karakter stratigrafik të nisura që prej vitit 2010. Më qëllim përcaktimin sa më të saktë të perimterit të qytetit të lashtë dhe për një plan sa më të përshtatshëm mbrojtjeje.

Më ineters kanë qënë edhe aktivitet e lidhura me realizimine e Hartës arkeologjike duke përdorur sisitemin xhi pi es në evidentimin e siteve të reja në luginën e Drinos..

Sicred