KRYEFAQJA » LAJME » MOM: Mediat nën pronësi private, përveç RTSH

MOM: Mediat nën pronësi private, përveç RTSH

Përqendrimi i audiencës dhe i tregut e shtrembëron tregun e medias në Shqipëri. Mungesa e pluralizmit të krijuar nga kjo mund të dallohet në televizion dhe në radio por edhe në shtyp. Ky është një nga rezultatet e kërkimit tremujor të kryer bashkërisht nga Rrjeti Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri (BIRN Albania) dhe Reporterë Pa Kufij (RSF). Rezultatet e “Monitorit të Pronësisë së Medias në Shqipëri” u prezantuan sot në Tiranë.
Mbështetur nga një gamë e gjerë të dhënash, Monitori i Pronësisë së Medias tregon nivel shumë të lartë përqendrimi në tregun shqiptar të medias. Për shembull, katër pronarët kryesorë në segmentin e televizioneve arrijnë gjysmën e audiencës totale (mes 48.93 përqind dhe 58,60 përqind – bazuar në raportet e dy agjencive kërkimore ekzistuese, të dhënat e të cilave janë në konflikt me njëra-tjetrën).
Tre familje kanë nën pronësi pesë licenca transmetimi dixhital, nga të cilat një ka marrë tre. Kështu, autoriteti i rregullator i medias ka mbështetur në praktikë një monopol. Në radio, përqendrimi i audiencës është edhe më i lartë, ku katër pronarë kontrollojnë pothuajse dy të tretat (63.69 përqind) e audiencës. Një nivel mesatar përqendrimi mund të dallohet vetëm te shtypi, ku katër pronarët kryesorë kanë një lexueshmëri të kombinuar prej 43.29 përqind.
MOM ka matur gjithashtu edhe pronësinë ndërsektoriale të medias, TV, shtyp, radio dhe online, e cila zbuloi se të tetë pronarët kryesorë arrijnë një audiencë që varion nga 72,1 përqind deri në 80.1 përqind.
Në tërësi, këto shifra ilustrojnë një rrezik shqetësues të lartë për pluralizmin e medias në Shqipëri.
Tregu shqiptar i medias është i vogël dhe i mbisaturuar, duke krijuar presione të ashpra ekonomike.
Nuk ka një listë zyrtare të medias së shtypur në vend, por raportet thonë se ka më shumë se 200 tituj. MOM analizoi 12 të përditshme kombëtare dhe identifikoi një pronar që kontrollon 54 përqind të tregut. Të katër botuesit kryesorë në vend kontrollojnë bashkërisht 86.5 përqind të tregut të shtypit.
Pavarësisht se numri i lartë i mediave sugjeron një varietet sasior oferte, të dhënat financiare tregojnë se pjesa e luanit në të ardhura është e përqendruar në pak grupe mediatike nën pronësi familjare.
Përqendrimi brenda tregut të transmetimeve televizive pa pagesë te katër pronarët më të mëdhenj është 89.6 përqnd, ku dy më të mëdhenjtë më vete kontrollojnë më shumë se dy të tretat e tregut 71.7 përqind të të ardhurave dhe rritet në 94 përqind në rast se përfshihen edhe rrjetet e transmetimit dixhital si dhe transmetuesi publik.

(Visited 53 times, 30 visits today)
Sicred