KRYEFAQJA » LAJME » Ekonomi » Ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore

Ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore

Ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe proçedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore edhe pse ka hyre ne fuqi qe prej dates 6 maj akoma nuk është i zbatueshëm kjo për shkak se drejtoria e përgjithshme e tatimeve është në pritje të një Udhëzimi i Ministrit të Financave, në të cilin më hollësisht do të përcaktohet edhe proçedura që do të ndiqet. Një udhëzim i tillë do të duhej të ishte gati që prej datës 6 maj kur edhe ligji ka hyrë në fuqi. Radio televizioni shqiptar është interesuar pranë ministrisë së financave pse mungon një udhëzim i tillë dhe përgjigjia që na është dhënë është se udhëzimi është gati por duhet të jetë në fletoren zyrtare për të filluar zbatimin. Por sërish tatimpaguesit janë ftuar nga drejtoria e përgjithshme të tatimeve që duke filluar nga data 8 maj të ushtrojnë të drejtën e përfitimit nga ky ligj, duke shlyer detyrimet financiare të cilat ligji i kërkon si kusht paraprak. Si një përmbledhje e së tërës duhet të themi që ligji për fshirjen e detyrimeve tatimore, është akoma i pa zbatueshëm deri sa udhëzimi i ministrisë të botohet në fletoren zyrtare.

Sicred