KRYEFAQJA » LAJME » Ekonomi » Gjermeni për RTSH: Po përmbyllim epokën e informalitetit, vendi drejt një zhvillimi të qëndrueshëm

Gjermeni për RTSH: Po përmbyllim epokën e informalitetit, vendi drejt një zhvillimi të qëndrueshëm

Ministrja e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermni, ka deklaruar se qeveria shqiptare po përpiqet të përmbylli epokën e informalitetit në Shqipëri dhe ta çojë vendin drejt një zhvillim të qëndrueshëm. Deklaratën e saj zonja Gjermeni e bëri gjatë një interviste dhënë gazetares së RTSH Jonela Sagajeva. Ministrja Gjermeni në këtë intervistë vlerëson se viti i kaluar për dikasterin që ajo drejton ka qenë i frytshëm në disa aspekte, ku pikë kulminante ishte krijimi i mundësive për aplikimin on line të lejeve të ndërtimit.

Jonela Sagajeva, RTSH: Zonja ministre, a do ti mbyllni legalizimet në zonat informale brenda vitit?

Ministrja Eglantina Gjermeni: Është një angazhim madhor i qeverisë Rama dhe jemi munduar ta përfundojmë me sukses sipas angazhimit. Kemi ndërmarrë një angazhim shumë të vështirë dhe kemi dalë para qyetetarëve që brenda mandatit të parë do të përfundojë legalizimi në zonat informale.

Në dhjetor të vitit të kaluar shifra e legalizimeve arriti në 110 mijë dhe nuk është pak. Është një shifër rekord, duke patur parasysh se jo në tre vite ne kemi mundur të bëjmë legalizimin. Vetëm vitin e parë ne kemi ndryshuar legjislacionin për ta bërë legalizimin falas, kështu që periudha e parë ishte rregullimi i dosjeve që morrëm në dorëzim, rregullimi i kuadrit ligjor, angazhimi ynë për ta bërë legalizimin falas.

Më pas në varësi të problematikave që kemi hasur, e kemi parë që jo vetëm ligji, por duhen edhe disa akte të tjera nënligjore të cilat të adresojnë problematikën dhe komplesitetin që ka legalizimi. Për shkak të informalitetit, kaosit urban dhe ndërtimit pa leje pa kriter ose vend e pa vend, ose me specifika nga më të ndryshme, na është dashur që kategori të ndryshme të qytetarëve ti trajtojmë me vendime të Këshillit të Ministrave duke dashur që ti përfshijmë në fushën e legalizimit dhe ta kryejmë këtë proçes më shpejtë.

Besoj shumë dhe ALUIZNI po punon fort që brenda qershorit të përfundojmë legalizimin në zonat informale. Sërish ngelet një angazhim madhor, karahas punë që do të vazhdojë për legalizimin me intensitet, them që hapata e tjerë që kemi ndërmarrë si ministri mund të jenë ndihmëse. Po miratojmë planet e përgjithshme vendore dhe kjo do ta përshpejtojë punën e ALUIZN-it.

Ne sapo kaluam një vendim Këshillit të Ministrave që adreson problematikën e mbartur në vite për 30 mijë familje, ku gati 18 mijë familje janë vetëm në Tiranë. Kam marr bekime dhe urime nga qytetarët që kanë pasur shtëpi, por pa hipotekim iu është dukur që nuk kanë. Them që është nga vendimet që ka impakt të drejtëpërdrejtë tek jeta e shumë familjeve, po dua të theksoj që nga momenti i miratimit të ligjit e deri tani kemi kaluar 24 vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat kanë pasur qëllim ta adresojnë këtë kompleksitet të legalizimit. Ky i fundit duket që ka pasur më shumë impakt, por po i tillë është edhe ai i pallateve Hauai që u bë vitin e kaluar, për ujëmbledhësin e Bovillës, duke dashur që kategori të ndryshme qytetarësh që nuk kanë qenë të përfshirë në proçesin e legalizimit, t’jua mundësojmë atë dhe fakti që ata do të kenë prona, ndikon shumë në zhvillimin ekonomik-social të këtyre familjeve, të gjithë vendit sepse është vërtet një pronë që futet në zhvillimin ekonomik të të gjithë zonës.

Jonela Sagajeva, RTSH: Opinionistët e shohin si me efekt elektoral?

Ministrja Eglantina Gjermeni: Ajo që kam ndjerë në çdo qytet, në çdo bashki, apo zonë që kam shkuar e theksoj që ka qene emocionuese për mua për faktin se qytetarët janë sorrollatur vite të tëra shumica e tyre për 10 vite.

Dhe unë do të doja që opinionistët të ngrin këtë shqetësim të parin: Ku kanë qenë 10 vite që kjo nuk është zgjidhur? Fakti që po zgjidhet dhe po legalizohet një ndërtim pa leje dhe më tepër po punohet qoftë për legalizimin e këtyrë ndërtimeve, qoftë për kontrollin e territorit që mos të kemi më ndërtime pa leje, qoftë edhe për planifikimin e territorit, që çdo gjë të bëhet në bazë të një plani, mendoj që është përqasje që i ka munguar Shqipërisë dhe kjo duhet të na gëzojë të gjithëve pa kufijë politikë.

E theksoj që proçesi i legalizimit nuk kanë qenë një proçes që e kemi ndarë, këta të legalizohen se janë të majtë dhe këta jo se janë të djathtë. Kudo ka qenë një diversitet dhe e tillë do të vazhdojë, pa përjashtuar askënd. Kjo duhet të na japi një mesazh pozitiv.

Nuk e di pse kjo mund të merret me konotacionin elektoral pse ndodhi tani në janar, ndërkohë që shumë të tjera janë bërë! Janë 24 vendime që kanë patur impakt të jashtëzakonshëm tek qytetarët. Unë besoj dhe mendoj që të jemi në një emërues të përbashkët që ta përmbyllim epokën e informalitetit dhe Shqipërinë ta fusim në zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo është një gjë që shtetet e tjera e kanë bërë vite me rradhë, shumë para nesh, jemi të vonuar me kohën, por të mundemi ta bëjmë këtë gjë.

Jonela Sagajeva, RTSH: Por nisma juaj është kundërshtuar nga ministri i drejtësisë, Ylli Manjani me argumentin që shkakton konflikt kompetencash dhe nuk garanton kontrollin e territorit. Sa qëndrojnë arsyet e tij kundër?

Ministrja Eglantina Gjermeni: Dua të theksoj që për çdo vendim të Këshillit të Ministrave që ne hartojmë për shkak të proçedurave ligjore dhe institucionale i shkon për mendim një pjesë të mirë të ministrive, padyshim ministrisë së Drejtësisë, asaj të Financave etj, në varësi të specifikave që ka çdo VKM.

Në mbledhjen e këshillit të Ministrave ku u diskutua kjo, ministri Manjani nuk ishte kundër. Dy ndjeshmëritë e tij u sqaruan. Në fakt që me ligjin egzistues të legalizimeve të vitit 2006, këtë përgjegjësi për shtesat pa leje të pallateve qofshin anësore qoftë në lartësi ishte përgjegjësi dhe është ligjërisht e ALUIZN-it. Shqetësimi tjetër i zotit Manjani, ishte përsa i përket detyrimeve të subjekteve ndërtuese. Është e shprehur në mënyrë eksplicite të VKM-së që sapo miratuam, që të gjitha detyrimet e subjekteve do të realizohen nga institucionet përgjegjëse sipas legjislacionit në fuqi. Unë diskutimet dhe mendimet qoftë ndryshe, qoftë kundra, debatet mes nesh përsa i përket përmirësimit të kuadrit ligjor i shikoj si pjesë e punës që e pasurojnë vendimin dhe ligjin që do të kalojmë, dhe e bëjnë më të mirë atë.

Jonela Sagajeva, RTSH: A do paguajnë ndonjë tarifë qytetarët apo do të jenë të çliruar tërësisht në këtë proçes?

Ministrja Eglantina Gjermeni: Do jenë ndërtuesit ata që do të ftohen nga ALUIZNI për ta realizuar këtë proçes, për ta ndjekur derisa të merret hipoteka për të gjithë banorët dhe do t’ju lihet një afat 1 muaj. Në rast se subjektet për shumë arsye nuk janë të interesuar, atëherë do të thotë që ALUIZNI këtë përgjegjësi do ta ndjekë bashkë me qytetarët. Taksa e infrastrukturës që është pjesë e detyrimit ligjor do të paguhet sipas legjislacionit në fuqi. Proçedura e legalizimit si në të gjitha rastet do të jetë falas.

Jonela Sagajeva, RTSH: Sa leje ndërtimi janë aplikuar?

Ministrja Eglantina Gjermeni: Unë dua të theksoj që viti i kaluar për Ministrinë e Zhvillimit Urban ka qenë i frytshëm në disa aspekte. Pikë kulminante ishte aplikimi i lejeve on linë të ndërtimit, gjë që u vlerësua edhe nga Banka Botërore që në raportin Doing Business patëm rankimin më të lartë. Aplikimet on line filluan me ndryshimet ligjore, për ta bërë të mundur këtë gjë, më pas me përgatitjen tonë bazuar në përvojat e suksesshme të rajonit, filloi trajnimi dhe nga 1 shtatori u bë i detyrueshëm aplikimi vetëm on line. Përgjegjëse janë njësitë vendore, ndërkohë që Këshilli i Territorit është përgjegjëse për investimet strategjike. Stafet e bashkive janë trajnuar nga ne në vazhdimësi.

Nga shtatori deri në fund të dhjetorit, janë kryer 809 aplikime on line në Bashki dhe KKT. Vetëm Bashkia e Tiranës ka dhënë 45 leje ndërtimi dhe 62 leje zhvëllimore, ndërkohë që në rang vendi janë dhënë 65 leje ndërtimi nga bashkitë, të tjerat janë në proçes e sipër. Tani mund të aplikojnë të gjithë, më kartën e identitetit në portalin e- albania për çfarëdo lloj leje ndërtimi. Ne dhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit e monitorjmë vazhdimisht.

Sicred