KRYEFAQJA » LAJME » Ballkani përballë sfidës së trafikut të armëve të lehta
https://youtu.be/FWP1o8ZOSg4

Ballkani përballë sfidës së trafikut të armëve të lehta

Zëvendës ministrat e Punëve të Brendshme dhe të Jashtme të rajonit shprehën vendosmërinë për të forcuar angazhimet e tyre ndaj Kontrollit të Armëve të Vogla dhe të Lehta (KAVL) në  Ballkan, siç është rënë dakord në Deklaratën e Përbashkët në Konferencën Rajonale të Nivelit të Lartë – Përforcimi i Angazhimeve ndaj Kontrollit të Armëve të Vogla dhe të Lehta në Europën Juglindore, mbajtur sot në Podgoricë,të  Malit të Zi.
Deklarata e Përbashkët paraqet ri angazhim të autoriteteve të rajonit  për të luftuar trafikimin e paligjshëm dhe përhapjen e armëve dhe municioneve të tyre, si pjesë e procesit të përgjithshëm të integrimit në BE. Zëvendësministrat u angazhuan plotësisht për të hartuar një Udhërrëfyes për KAVL për Ballkanin Perëndimor, nën kujdesin e SEESAC dhe Republikës Federale të Gjermanisë, duke e përgatitur atë për miratim në Samitin e ardhshëm të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit që do të zhvillohet në Londër më vonë këtë vit. Udhërrëfyesi përcakton saktësisht masat dhe objektivat objektive të verifikueshme të dedikuara për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta për të parandaluar, ndjekur dhe ndjekur penalisht zotërimin dhe keqpërdorimin e paligjshëm të armëve në rajon.
Veprimtaria, e organizuar nga Clearinghouse për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta (SEESAC), nën kujdesin e Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit (KBR) dhe Republikës Federale të Gjermanisë, u hap nga, Srdjan Darmanovic, Ministri i Punëve të Jashtme të Malit të Zi.
Ministri Darmanovic shprehu angazhimin e Malit të Zi për t’u bashkuar përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar në luftën kundër sfidave kyçe të sigurisë në Evropë dhe vlerësoi përpjekjet e SEESAC në fushën e kontrollit të armeve. Duke përshëndetur angazhimin e intensifikuar të partnerëve ndërkombëtarë në rajon, ai theksoi se “një qasje holistike është e nevojshme së bashku me bashkëpunimin rajonal të intensifikuar, shkëmbimin e të dhënave dhe ngritjen e kapaciteteve” në mënyrë që të adresohen në mënyrë efikase sfidat që vijnë nga trafikimi i paligjshëm i armëve të zjarrit.
Goran Svilanoviç, Sekretari i Përgjithshëm i KBR në fjalimin e tij lavdëroi përparimin e arritur gjatë viteve të fundit, veçanërisht në lidhje me miratimin dhe zbatimin e legjislacionit kombëtar, bashkëpunim më të mirë të koordinuar dhe ndërtimit të vazhdueshëm të besimit, duke shtuar se çështja e kontrollit të armeve mbetet një nga sfidat kyçe në bashkëpunimin e sigurisë në rajon.
Patricia Flor, Komisionere e Qeverisë Federale për Çarmatimin dhe Kontrollin e Armëve në Zyrën e Jashtme Federale Gjermane, riafirmoi angazhimin për stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke njoftuar angazhimin dhe mbështetjen e shtuar në trajtimin e çështjes së kontrollit të armëve-ve, si një nga çështjet urgjente në bashkëpunimin për sigurinë.
Takimi ofroi një mundësi për pjesëmarrësit që të diskutonin në mënyrë të hollësishme sfidat që autoritetet në rajon kanë hasur në kontrollin e armeve.

Sicred