KRYEFAQJA » LAJME » Ballkani i shqetësuar për ekstremizmin e dhunshëm te të rinjtë
Ballkani i shqetësuar për ekstremizmin e dhunshëm te të rinjtë

Ballkani i shqetësuar për ekstremizmin e dhunshëm te të rinjtë

Roli i arsimit dhe shoqërisë civile në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm ishte temë e seminarit rajonal, organizuar të enjten nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit (KBR), në Zagreb.
Në hapje të takimit, Sekretari i Përgjithshëm i RCC Goran Svilanoviç, theksoi se parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm duhet të përfshihet në kurrikulat e sistemeve të arsimit të përgjithshëm, si dhe në aktivitetet jashtëshkollore. “Angazhimi i mësuesve, mjekëve dhe punonjësve socialë është shumë i nevojshëm dhe duhet të organizohen trajnime për ta përmbushur me sukses rolin e tyre” tha ai. “Të rinjtë janë plot energji dhe potenciale – të gjitha rrugët janë ende të hapura për ta. Ata pëlqejnë dhe refuzojnë mënyra jetese, dhe shumë shpesh e bëjnë këtë me një bindje dhe zell të madh. Kjo është arsyeja pse të rinjtë janë objektiva kryesore të propagandës së dhunshme ekstremiste” vlereësoi zoti Svilanoviç. “Në mënyrë që t’i bëjmë ata më të qëndrueshëm ndaj propagandës së dhunës ekstremiste ne duhet t’i angazhojmë ata më shumë duke zhvilluar programe më të koordinuara që synojnë të dëgjojnë dhe fuqizojnë të rinjtë në rrezik duke trajtuar kështu frustrimet e tyre që i bëjnë ata të pambrojtur ” sugjeroi Sekretari i Përgjithshëm i RCC Goran Svilanoviç.
Përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Kroacisë Z. Darko Tot mirëpriti iniciativën e KBR, e cila kontribuon në përmirësimin e bashkëpunimit në adresimin e radikalizimit të të rinjve në rajonin tonë dhe theksoi rolin e shoqërisë civile si partner në arsim. Ai shprehu shpresë se takimi përfaqëson fillimin e një bashkëpunimi më të ngushtë midis ekspertëve të arsimit dhe shoqërisë civile.
Takimi bëri të munduri dialogun midis ekspertëve mbi nevojat aktuale dhe të ardhshme, programet dhe aktivitetet ekzistuese dhe të planifikuara, praktikat e mira dhe sfidat kryesore në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në mesin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, si në kontekstin shkollor dhe jashtë saj. Midis temave të tjera të rëndësishme, takimi diskutoi se si të integrohet arsimi për tolerancë në programet mësimore të shkollave të mesme dhe aktivitetet jashtëshkollore. Gjithashtu, aktivitetet e shoqërisë civile për të rinjtë u konsideruan si një komponent i rëndësishëm i parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, duke përfshirë rolin e aktiviteteve kulturore dhe sportive të shkollave jashtëmësimore, si dhe shembuj të bashkëpunimit të mirë midis shkollave dhe komuniteteve lokale, bashkësive fetare dhe sektorit privat.
Takimi mblodhi përfaqësues nga ministritë e arsimit, mësuesit, hulumtuesit, praktikuesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe bashkësitë fetare nga Ballkani Perëndimor.
Nën Platformën e Europës Juglindore për të luftuar radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm që çon në terrorizëm dhe luftëtarët e huaj terrorist, KBR ka ngritur një mekanizëm koordinimi plotësisht funksional dhe rajonal në këtë fushë, gjegjësisht Grupi i Pikave Nacionale Nacionale për parandalimin dhe luftimin e dhunës Ekstremizmit dhe luftëtarëve të huaj terroristë. Grupi takohet dy herë në vit dhe shërben si një forum për shkëmbimin e informacionit dhe pikëpamjeve. Platforma është gjithashtu e rëndësishme në kontekstin e BE-së nëpërmjet lidhjeve të saj me Iniciativën kundër Terrorizmit të Ballkanit Perëndimor të BE-së dhe ndërveprimeve me aktorët përkatës ndërkombëtarë dhe rajonalë.

Sicred