KRYEFAQJA » LAJME » Ballkanasit, të pakënaqur me korrupsionin, por edhe me …denoncuesit!
Deklarimi i të ardhurave, deri në 30 prill

Ballkanasit, të pakënaqur me korrupsionin, por edhe me …denoncuesit!

Sinjalizuesit konsiderohen si mjet efekti për të ekspozuar krimin dhe korrupsionin në rajon, – ky është përfundimi i një sondazhi të kryer nga Këshilli Bashkëpunimit Rajonal në vendet e Ballkanit.
Për të mësuar qasjen e publikut ndaj sinjalizuesve u pyetën 7000 njerëz nga 7 ekonomitë e vendeve të rajonit. “Korrupsioni dhe mungesa e efikasitetit në trajtimin vijon të jetë një shqetësim i madh i shoqërive në të gjithë Evropën Juglindore. Megjithatë, siç dëshëmon studimi, këto shqetësime ende nuk janë përkthyer në mbështetje të fortë publike për sinjalizuesit “, tha Radu Cotici, Ekspert KBR-së për qeverisje.
Vetëm pak më shumë se gjysma e  njerëzve të anketuar në mbarë rajonin, thanë  se sinjalizuesit duhet të mbështeten, dhe vetëm rreth një e treta thanë se sinjalizuesit janë të pranueshëm. Për më tepër një në gjashtë të anketuar tha se sinjalizuesit duhet të dënohen për veprimet e tyre.
Sinjalizuesit janë parë si një nga mjetet më të efektshme për të luftuar dhe ekspozuar korrupsionin. Organizata si Këshilli i Evropës dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin kanë zhvilluar standardet ndërkombëtare në këtë fushë, ndërsa shumica e qeverive në të gjithë rajonin e Evropës Juglindore kanë miratuar ligje për mbrojtjen e sinjalizuesve, shpjegoi Cotici duke shtuar se duhen përpjekje të vazhdueshme që të ndikohet opinioni publik në favor të metodës “sinjalizuesve”.
“Shumë më tepër punë nevojitet që popullata të kuptojë rëndësinë e “sinjalizuesve” si një mjet korrigjues në punën e një shoqërie për të ekspozuar dhe të reduktuar korrupsionin. Të dhënat e anketës dëshmojnë fushat ku ka përparim në të kuptuarit më mirë të veprimeve antikorrupsion. Shpjegimi rezultateve të studimit është i rëndësishëm për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut. Pa vetëdijen e duhur të publikut, është e vështirë të kesh mbështetjen dhe presionin nga vetë qytetarëve kaq e nevojshme për të arritur ndryshimet e kërkuara” tha Radu Cotici, Ekspert KBR-së për qeverisje.
Objektivi i përgjithshëm i Dimensionit Anti-korrupsion nën qeverisjen për rritjen shtyllë e Strategjisë EJL 2020 KBR është të formulojë masat e koordinuara rajonale që kërkojnë për të reduktuar korrupsionin në administratën publike, për të përmirësuar efektivitetin e qeverisë dhe për të përmirësuar mjedisin e biznesit. Një nga masat kryesore të parashikuara nga 2020 Strategjia e Europës Juglindore është rritja e ndërgjegjësimit publik kundër korrupsionit, duke mbështetur në mënyrë aktive përpjekjet e studiuesve, sinjalizueseve dhe agjencive të tjera aktive në këtë fushë, si dhe duke ndihmuar në publikimin e gjetjeve të tyre.

Sicred