KRYEFAQJA » LAJME » Kulturë » 10 dhjetori Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

10 dhjetori Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

10 Dhjetori shënon Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut. Ajo shënohet si përkujtim i përvitshëm i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, e cila u miratua në 10 dhjetor të vitit 1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Mbas këtij akti historik, Asambleja ftoi të gjitha shtetet anëtare që ta shpallin tekstin e Deklaratës dhe të përpiqen që të përhapet, paraqitet, lexohet dhe të shpjegohet, sidomos në shkolla dhe institucione të tjera edukuese, në të gjitha vendet dhe shtetet pa marrë parasysh statusin e tyre politik. Asambleja e Përgjithshme shpalli këtë deklaratë si ideal të përgjithshëm të cilin duhet ta arrijnë të gjithë popujt dhe të gjitha kombet, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo organizëm shoqëror, duke pasur parasysh gjithmonë këtë Deklaratë, të përpiqet që, me anë të mësimit dhe edukimit, të ndihmonte në respektimin e këtyre të drejtave dhe lirive dhe që, me anë të masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare, të sigurohej njohja dhe zbatimi i tyre i përgjithshëm dhe i vërtetë, si midis popujve të vetë shteteve anëtare, ashtu edhe midis popujve të atyre territoreve që janë nën administrimin e tyre. Në këtë deklaratë spikat universaliteti, karakteri i pandashëm dhe i patjetërsueshëm i të drejtave dhe lirive, i standardeve ndërkombëtare të drejtave të njeriut ; legjislacioni ndërkombëtar i të drejtave të njeriut ; të drejtat e trashëguara; institucionet dhe procedurat për zhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Shqipëria është ndër vendet ku të drejtat e njeriut kanë një histori të veçantë. Për 50 vjet ato u shkelën në mënyrën më brutale nga diktatura komuniste. Mijëra njerëz humbën jetën në burgjet komuniste, apo kampet e përqëndrimit, ndërsa një popull i tërë u izolua në emër të ndërtimit të socializmit me forcat e veta duke zbatuar diktaturën e proletariatit. Pas ndryshimeve demokratike në fillim të viteve ’90, Shqipëria ratifikoi në vitin 1996 konventën e të drejtave të njeriut. Që nga ajo kohë e deri tani vendi ka bërë përparime të vlerësueshme.

Sicred