KRYEFAQJA » 2017 » Tetor (Faqe 60)

Arkiva Mujore: Tetor 2017

AMF sqaron lidhur me sigurimin për pasuritë e patundshme apo fatkeqësitë natyrore

AMF jep 1.8 miliardë lekë për personat e pakompensuar ndër vite nga kompanitë e sigurimit

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nisur nga disa raportime në media ditët e fundit, sqaron se drafti teknik “Për sigurimin nga katastrofat” është hartuar nga Banka Botërore dhe është depozituar në Autoritet në tetor 2015. Materiali është pjesë e një nisme të Bankës Botërore e cila përfshin edhe vende të tjera …

Më shumë